FacebookПідписатися на RSS

/Files/images/Академічна доброчесність.png

Академічна доброчесність у закладі дошкільної освіти

Пропонуємо перелік та огляд нормативно-правових актів, що регулюють питання академічної доброчесності у закладі дошкільної освіти.
Закон України «Про освіту»
«Стаття 41. Система забезпечення якості освіти…3. Система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:…систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;…»
Закон України «Про дошкільну освіту»
«Стаття 20. Управління та громадське самоврядування закладу дошкільної освіти…Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:…формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності…»
Положення про заклад дошкільної освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 86)
«46. …Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:…формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;…»
Орієнтовні критерії та індикатори для самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти» у частині формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності розміщено у додатку до Методичних рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти, затверджених наказом Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/7
Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.
Критерій 4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.
Індикатор 4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення.
Критерій 4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності.
Індикатор 4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її.
Критерій 4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції.
Індикатор 4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції.
Наказ Міністерства економіки України від 19.10.2021 № 755-21 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»
«Орієнтовний опис професійних компетентностей вихователя відповідно до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників...
Г2 Інформаційно-комунікаційна компетентність.
Г2.2 Здатність ефективно використовувати ІКТ та електронні освітні ресурси в професійній діяльності. Дотримується правових і санітарно-гігієнічних вимог використання ІКТ в професійній діяльності згідно чинного законодавства.
Використовує ІКТ та електронні освітні ресурси для організації освітнього процесу, професійного спілкування; дотримується академічної доброчесності, вимог з охорони авторських прав під час використання та поширення електронних (цифрових) освітніх ресурсів…
Г2.3 Здатність дотримуватись правил безпечної поведінки в цифровому середовищі. Дотримується вимог щодо безпечної поведінки та використання інструментів контролю контенту, захисту персональних даних, охорони прав інтелектуальної власності в цифровому середовищі….»
Закон України «Про авторське право і суміжні права»
Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства
«1. Первинним суб’єктом, якому належить авторське право, є автор твору.
За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства).
Це положення застосовується також у разі опублікування твору під псевдонімом, який ідентифікує автора.
2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей…»


ПОЛОЖЕННЯ про академічну добочесність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №177 "Зіронька" Запорізької міської ради (дивитись у вкладені)

Кiлькiсть переглядiв: 310

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.